ซานคอฟฟี่ (Zhun Coffee) เมล็ดกาแฟคั่วบด ชนิดคั่วกลาง 250 กรัม