เว็บไซต์ กาแฟเมืองปาน.ไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำน้กงานจังหวัดลำปาง และมี มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การผลิตเว็บไซต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวของ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา บ้านป่าเหมี้ยง บ้านปางต้นหนุน และ บ้านแม่แจ๋ม ซึ่งอยู่ใน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง รวมถึงเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งมี กาแฟ เป็นพืชหลัก

      90% ของคนใน 4 ชุมชน ประกอบอาชีพทำไร่กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า (Arabica) เป็นอาชีพหลัก และ เมล็ดกาแฟคั่ว จึงเป็นผลิตภัณฑ์หลัก สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน โดยมีพื้นที่การปลูก 5,200 ไร่ สามารถสร้างผลผลิตได้ 6,200 ตัน/ปี มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 80.5 ล้านบาท/ปี (ข้อมูลจาก ธกส.) ร้านกาแฟแบรนด์ดัง ๆ ที่เราได้ลิ้มรสกัน มีไม่น้อยที่เป็นกาแฟจากที่นี่ นับว่ากาแฟเป็นสินค้าสร้างชีวิตที่ดีกว่าอย่างแท้จริง ตามที่เขาว่ากันว่า ที่ อ.เมืองปาน นี้ กาแฟเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง

      นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ อีกมาก เช่น ชาเหมี้ยง น้ำผึ้งป่า ผักปลอดสารพิษ ผลไม้เมืองหนาว เมล็ดแมคคาเดเมีย ซึ่งท่านสามารถอุดหนุนสินค้าต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยชุมชนหรือชาวบ้านผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ จะได้รับรายได้ทั้งหมดตามราคาสินค้า ผู้จัดทำเว็บไซต์มิได้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ อ.เมืองปาน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ซึ่งเว็บไซต์นี้จะได้นำเสนอ พร้อมๆ กับ ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหารต่าง ๆ อันจะนำมาประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชนอีกด้วย

ติดต่อเรา

โทร. 081-883-3116

โทร. 083-154-5834


Email: pwaipinit@gmail.com


Facebook: COFFEEMUANGPAN