บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ห่างจากตัว จ.ลำปาง มาทางทิศเหนือ 90 กิโลเมตร ห่างจาก อ.เมืองปาน 30 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 469 คน 132 หลังคาเรือน ประกอบอาชีพ ทำสวนเมี่ยง และปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา ในอดีตชาวบ้านปลูกข้าวไร่เป็นอาชีพหลัก แต่ปัจจุบันเลิกปลูกมา 10 กว่าปีแล้ว เพราะการปลูกข้าวไร่ต้องตัดไม้ทำลายป่า เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้พื้นที่บ้านป่าเหมี้ยงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงมีการห้ามตัดไม้ทำลายป่าอย่างจริงจัง

บ้านป่าเหมี้ยง เป็นชุมชนบนเขาสูง ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ และไม่มีสารพิษหรือฝุ่นละออง อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ด้วยพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่น อากาศดี อาจเรียกได้ว่าบ้านป่าเหมี้ยงมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน กับ ฤดูหนาว เพราะอากาศเย็นตลอดปีแม้ในช่วงของฤดูร้อน ชาวบ้านอาศัยอยู่กับธรรมชาติโดยการพึงพาอาศัยกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์อย่างยั่งยืน บ้านป่าเหมี้ยง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักเที่ยวพักหลายหลัง ซึ่งบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง ในนาม กลุ่มวิสาหกิจโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง การมาเที่ยวที่นี่ก็เท่ากับได้สนับสนุนชาวบ้านในชุมชนโดยตรงเลยทีเดียว