บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ. ลำปาง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าเชิงเขาดอยลังกาทิศเหนือสุด เดิมขึ้นอยู่กับบ้านขาม เป็นชุมชนเผ่าม้งและลาหู่ ต่อมา พ่ออุ้ยแก้ว แม่อุ้ยเลย ขันเขียว เข้ามาซื้อที่ดินทำสวนเมี่ยง มีการว่าจ้างคนต่างถิ่นมาทำงาน เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณบ้านแม่แจ๋มมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งที่ดินทำกิน ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่ดี ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้น ทั้งชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) ลาหู่เหลือง (มูเซอ) และคนพื้นเมือง

ปัจจุบันบ้านแม่แจ๋ม มี 3 ป๊อก (กลุ่มบ้าน) คือ บ้านแม่แจ๋ม (คนเมือง) บ้านเย้าแจ๋ม (ชาวเมี่ยน) บ้านป่าคาแม่แจ๋ม (ชาวลาหู่) มีประชากรอาศัย 215 ครัวเรือน รวม 526 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกกาแฟ

หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมาย ที่รอให้คุณมาสัมผัส ซึ่งนอกจากจะมีเสน่ห์ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี และความสงบเงียบของชุมชนแล้ว บ้านแม่แจ๋มยังมีเสน่ห์ของวิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และของฝาก ให้ได้สัมผัสกัน