สะพานรักดอกเสี้ยว @ป่าเหมี้ยง


สะพานรักดอกเสี้ยว

สะพานรักดอกเสี้ยว จุดเช็คอินกลางหมู่บ้านป่าเหมี้ยง นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป ระหว่างการเดินเที่ยวรอบหมู่บ้าน เป็นสะพานคอนกรีตทอดผ่านสายน้ำใสและต้นดอกเสี้ยวใหญ่ มีความยาวร่วม 40 เมตร ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ราวกับอยู่ในดินแดนของดอกไม้ สวยงามไม่แพ้กับเทศกาลดอกไม้ในต่างประเทศ

เดิมทีสะพานนี้เป็นที่ใช้เดินทางสัญจรของชาวบ้าน แต่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นจุดเช็คอิน หรือเป็น Landmark ของชุมชน เพื่อรอบรับ งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 18 ตอน “สะพานรักดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง” เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 มีพิธีเปิดงานและเปิดสะพาน โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน