Coffee Drip Season at We Market Lampang


วันที่ 25 ตุลาคม 2563 We Market Lampang ตลาดเช้าเล็กๆ ที่ถนนวัฒนธรรม (ถนนวังเหนือ) ท่ามะโอ ได้จัดงาน ฤดูกาแฟดริปขึ้นมา โดยเชิญชวน เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงาน มีการดริปกำาแฟโชว์ ให้ชิม และจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว โดยมี กาแฟดอยแม่แจ่ม กาแฟผู้ใหญ่จง กาแฟดอยปางใหม่ กาแฟดอมเลย์กาแฟคั่วมือ กาแฟเมืองปาน กาแฟตั๋วกะหมี ร้านกาแฟสโลลี่ คาเฟ่ และ Fluidized Bed Coffee

ยังมีกิจกรรม เสวนาให้ความรู้เรื่องของคุณภาพของกาแฟ การคั่วกาแฟ สุดท้ายด้วยการแจ้งข่าวงานใหญ่ ของงานกาแฟที่จะมีในเดือนธันวาคมนี้ (โปรดติดตาม)

วัตถุประสงค์ของงานนี้คือเปิดตัวโรงคั่วกาแฟจากพื้นที่อำเภอเมืองปาน ให้ประชาชนชาวลำปางได้รู้จักเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด เพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้เป็นนักการตลาดโดยให้ฟังเสียงความต้องการของผู้บริโภค จะได้นำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส) สมาพันธ์ SME ลำปาง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และ ตลาดวีมาร์เก็ต ทั้งหมดนี้ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการไม่เฉพาะแค่กาแฟ ผลผลิตอย่างอื่น เช่น งานฝีมือ ผักอินทรีย์ ขนมปัง เราก็ช่วยกันสนับสนุน สนใจจะร่วมงานกันได้ โทรติดต่อ 083-154-5834

ฤดูดริปกาแฟ กำลังเริ่มต้น และ เข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

เข้าฤดูหนาว คือฤดูกาแฟ ของคนลำปาง

“ผมหวังว่ากาแฟจะเป็นพลังให้กับลำปาง และเราขะช่วยกันให้พลังนี้เข้มแข็ง แข็งแกร่งขึ้น “

บอย WeMarket

https://www.facebook.com/WeMarketLampang/photos/pcb.1222712278105353/1222686111441303/

https://www.youtube.com/channel/UCpbIzx1Y4-PE8aXStFarTag?view_as=subscriber