วัดเวียงหวาย


วัดเวียงหวาย หรือ วัดสุนทราวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง สร้างขึ้นประมาณปี 2450 โดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน เป็นสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ศิลปะการก่อสร้างแบบไทใหญ่ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อย ๆ

มีเรื่องเล่ากันถึงความเป็นมาของวัดว่า เมื่อครั้ง กองทัพบุเรงนอง จะบุกเข้าตีเมืองเชียงใหม่ จะต้องผ่านเมือง เวียงหวาย ใช้เวลาตีเมืองเวียงหวายเป็นเวลา 15 วัน จึงตีเมืองแตกและเผาบ้านเรือน ปี 2482 ราษฎรพากันหนีสงคราม ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ และในปี 2545 ได้คนพบวัดร้าง จึงคืนพื้นที่ถวายพระสงฆ์ และพัฒนาวัดกันมาตามลำดับ

สมัยที่หลวงพ่อลายคำ เป็นเจ้าอาวาส ชาวไทใหญ่ก็ได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ศาลา และทำให้วัดเวียงหวายมีศิลปะการก่อสร้างที่งดงามตามแบบของไทยใหญ่มากขึ้น

ภายในบริเวณวัด มีทิวทัศน์ สวยงาม เนื่องจากวัดอยู่ในบริเวณเนินเขาสูง ในวัดมีพระพุทธรูป พระพุทธชินราช ซึ่งอันเชิญมาจากเชียงใหม่ และที่โดดเด่น คือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาว หรือ อุเทสิกเจดีย์ (พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อเคารพสักการะบูชา น้อมระลึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา เป็นการหล่อปูนในพิมพ์ภายในวันเดียว ถวายพระนามว่า พระพุทธเมตตามหาลาภปรารถนา หน้าตักกว้าง 5 เมตร 99 เซนติเมตร สูง 11 เมตร

พระพุทธเมตตามหาลาภปรารถนา สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมองขึ้นมาจากถนนหมู่บ้านแม่แจ๋มขึ้นไปบนเนินเขา เป็นสัญลักษณ์ของบ้านแม่แจ๋มเลยทีเดียว และเมื่อขึ้นมาบนวัด ตรงบริเวณพระพุทธรูปประดิษฐาน เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านได้อย่างชัดเจนอีกด้วย