กิ่วหิน (Kew Hin)


กิ่วหิน
กิ่วหิน (Kew Hin)

กิ่วหิน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้ถูกค้นพบขึ้นใหม่นี้ ตั้งอยู่บนดอย “เขาตอกหิน” ในเขตพื้นที่ของชุมชนบ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง อยู่ในพื้นที่ดูแลของ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 115 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับทะเล 1,431 เมตร นับว่าสูงเป็นอันดับ 3 ของ จ.ลำปาง รองจาก ภูลังกา และกิ่วฝิ่น

กิ่วหิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นจุดชมทิวทัศน์ Goodview อีกแห่งของ จ.ลำปาง เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด้วยแนวสันแบ่งภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหิน ที่เดิมเรียกว่า เขาตอกหิน

ทางเดินบนสันเขาที่มีลักษณะแคบ ๆ ระยะทางราว 100 เมตร สุดทางคือยอดดอยเป็นบริเวณที่ตั้งของโขดหิน ขนาดใหญ่ เป็นจุดชมวิวแบบเปิดโล่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบด้าน 360 องศา

ณ จุดนี้ นักท่องเที่ยวจะมองเห็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของ อ.เมืองปาน สลับกับแนวทิวเขายาวไกลสุดลูกตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูหนาวในยามเช้าจะมีทั้งทะเลหมอก เคล้ากับสายลมหนาวที่จะพัดพาความเย็นที่มาสัมผัสร่างกาย ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับรับแสงอันอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ที่จะโผล่พ้นขอบฟ้าเป็นแสงแรก และในจุดเดียวกันนักท่องเที่ยวยังสามารถรอชมร่วมถ่ายภาพกับแสงสุดท้ายของวัน

“กิ่วหิน…ประตูสู่ลำปางปลายทางฝัน” เกิดจากความตั้งใจที่จะหา Goodview ที่เป็นไฮไลต์ให้กับแคมเปญ “แม่แจ๋ม..แจ่มแต๊หนา” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชื่นชมความงดงามของธรรมชาติบนกิ่วหินได้ในทุกฤดูกาล ในดินแดนนครแห่งความสุข “ลำปาง…ปลายทางฝัน”