15 โฮมสเตย์ บ้านป่าเหมี้ยง : ชุมชนบริหาร เพื่อประโยชน์ของชุมชน


ที่พักบ้านป่าเหมี้ยง

บ้านป่าเหมี้ยง เป็นชุมชนเก่าแก่ อายุ 200 กว่าปี ยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่น อากาศดีบริสุทธิ์ไร้มลพิษ สงบ มีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนที่น่าสนใจ จึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำ จ.ลำปาง มีโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง ในนาม กลุ่มวิสาหกิจโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง

“คนป่าเหมี้ยง เริ่มต้นทำโฮมสเตย์เมื่อปี 2545 ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้การสนับสนุน เริ่มต้นกลุ่มมันยังไม่เข้มแข็ง ด้วยอุปสรรค เช่น ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม เรื่องการให้บริการลูกค้าต่าง ๆ มันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร บางคนในกลุ่มได้รับเงินทุนกลับใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้เอามาทำโฮมสเตย์ คือ ใช้เงินไม่ถูกวัตถุประสงค์ ก็ทำกันไป ล้มลุกคลุกคลานกันไป” ร.ต. ชุมพล เสนาวัต ประธานกลุ่มวิสาหกิจโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง เล่าย้อนหลังไปเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว

“ที่สุดก็เหลือคนที่ตั้งใจทำจริง ก็จึงเริ่มตั้งหลักกันใหม่ ทางจังหวัดเขาก็สนับสนุนพาพวกเราไปดูงานที่โน้นที่นี่ เราก็เรียนรู้มากขึ้น ก็เริ่มจะประชุมปรึกษาหารือกัน ปัจจุบันเรามีสมาชิกกลุ่ม 15 หลังคา (15 โฮมสเตย์) สมาชิกทุกคนเราก็จะต้องตกลงร่วมกันในเรื่องมาตราฐานห้องพัก ห้องน้ำ คือ ต้องสะอาด บริการดี อาหารการกินต่าง ๆ มีมาตรฐานในระดับที่ดี แล้วสมาชิกจะต้องส่งค่าธรรมเนียนเข้ากลุ่ม โดยวิธีหักจากค่าที่พัก” ร.ต. ชุมพล เสนาวัต ยกแก้วกาแฟสดขึ้นจิบก่อนอธิบายถึงขั้นตอน

บ้านป่าเหมี้ยง ชุมชนท่องเที่ยวเล็ก ๆ แบบพื้นบ้านแท้ ๆ ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มที่เพียง 150 คนเท่านั้น ที่นี่ไม่มีทุนใหญ่ ไม่มีรีสอร์ท อาจจะไม่หรูหรา สะดวกสบายแบบแหล่งท่องเที่ยวดัง ๆ แต่นิยามความเป็นชุมชนแท้ ๆ ท้องถิ่น น้ำใจงาม อัธยาศัยไมตรี มาเที่ยวที่นี่รับรองความประทับใจ

ติดต่อโฮมสเตย์ บ้านป่าเหมี้ยง
โทร. 081-883-3116