ดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ลำปาง | sadoodta Check it out (มีคลิป)


เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาเห็น ดอกเสี้ยวบาน ที่บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง …ได้ยินชื่อมานาน มาได้เห็นก็ครั้งนี้แหละ จุดนี้เป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

ดอกเสี้ยวป่า เป็นดอกไม้พื้นเมือง ลักษณะดอก จะมีสีขาว มี 5 กลีบ มีแต้มสีชมพูที่กลีบใหญ่ ขึ้นบนภูเขาที่มีระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป มีขึ้นมากที่สุดที่ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ท่องเที่ยวสะดุดตา sadoodta