งานแฟแฟร์ : SIP FOR START-UP 2019


งานแฟแฟร์ : SIP FOR START-UP 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 8 กันยายน 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง มีการออกร้านนำเสนอกาแฟและ ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ใน อ.เมืองปาน มากมาย รวมทั้งมีกิจกรรม Workshop และเสวนา