กาแฟอาราบิก้าคุณภาพดี ที่บ้านปางต้นหนุน-ปางใหม่ แม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (KM MEDIA)


หลายคนคงเคยไป บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ที่นั่นนอกจากบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแล้ว ยังเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าคุณภาพดีอีกพื้นที่หนึ่งของภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ บ้านปางใหม่ บ้านปางต้นหนุน บ้านดอยลังกา และ บ้านปางม่วง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แยกออกไปจากบ้านแม่แจ๋ม

ขึ้นเขาดอยลังกาไปอีกประมาณ 12 กิโมเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางตั้งแต่บ้านแม่แจ๋มขึ้นไป จะมองเห็นสวนกาแฟอาราบิก้าของชาวบ้านปลูกสลับกับพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการทำสวนกาแฟแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการปลูกแบบภายใต้ร่มเงา ซึ่งจะให้ผลผลิตดีมีคุณภาพผลกาแฟจะไม่ติดลูกดกเหมือนปลูกในพื้นที่กลางแจ้ง

สำหรับ กาแฟอาราบิก้า เป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโลก เป็นสินค้าส่งออก หรือประมาณ 70-75% ของผลผลิตกาแฟโลก เนื่องจากเป็นกาแฟที่มีรสชาติดีและมีกลิ่นหอมชวนดื่ม เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่บนที่สูงและมีอากาศหนาวเย็นทางภาคเหนือ

นอกจากหมู่บ้านที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายพื้นที่ของ ต.แจ้ซ้อน ที่ปลูกกาแฟอาราบิก้า เช่น บ้านป่าเมี้ยง บ้านใหม่พัฒนา

ที่มา: KM MEDIA
http://www.kmmedias.com/index.php?modle=let-go-overthere&id_view=15