แม่แจ๋ม…ต้นแบบธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวของ ธ.ก.ส. กาแฟอาราบิก้าที่นี่ “แจ่มจริงๆ” (เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน) – มีคลิป

แม่แจ๋ม…ต้นแบบธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวของ ธ.ก.ส. กาแฟอาราบิก้าที่นี่ “แจ่มจริงๆ” (เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน) – มีคลิป


“แม่แจ๋ม” เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็น 1 ใน 8 โมเดลการพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในกลุ่มที่พักโฮมสเตย์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนำเที่ยวและขนส่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชม ภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ธนาคารออมสิน เอสเอ็มอีแบงก์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน