เที่ยวบ้านป่าเหมี้ยงครั้งเดียวไม่พอ! ชมวิถีชีวิตชุมชนและพักโฮมสเตย์ ได้ใจสุดๆ (เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน) – มีคลิป



ทีมข่าว “เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน” เดินทางไปถึงบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ต้องตื่นตาตื่นใจกับดินแดนแห่งนี้ที่อยู่ในหุบเขา ยากที่ผู้คนจะค้นหาเจอ ถ้าไม่รักหวงแหนธรรมชาติจริง ๆ เราได้พบกับผู้นำชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง พวกเขามีหัวใจหวงแหน ตั้งใจว่าจะพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยังคงวิถีชีวิตของผู้คน…มีโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของ มีการปลูกไม้ดอกหน้าบ้าน มีปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

“นอนหนุนหมอนใบชา กินชาใบเหมี้ยง นอนพัก 1 คืน อายุจะยืนถึง 3 ปี” คือคำขวัญของชุมชนแห่งนี้

“ที่พักหลักร้อย วิวหลักล้าน” คือคำขวัญของโฮมสเตย์ชุมชนแห่งนี้

“ป่าเหมี้ยงปลายทางฝัน สวรรค์บนดอย” คือคำขวัญของผู้คนที่เคยมาเที่ยวชุมชนแห่งนี้

ทั้งหมดคือความฝันและความหวัง ที่พวกเขาทุกคนในชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกัน และโดยเฉพาะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวมีความยั่งยืน

เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน
https://youtu.be/arKqYm_z7lA