เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ขอเชิญชวนทุกท่านยลโฉมความสวยงามของดอกเสี้ยวที่บานสะพรั่งทั่วทั้งเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร กับงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

โดยนอกเหนือจากยลโฉมความสวยงามของดอกเสี้ยวแล้ว ยังมีชุมชนป่าเหมี้ยงที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดชมวิว ที่มีเอกลักษณ์และดำรงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมอนใบเมี่ยง ชาใบเมี่ยง กาแฟกระบอกไม้ไผ่ ยำใบเมี่ยง รวมไปถึงมีโฮมสเตย์น่ารัก ๆ ริมแม่น้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

หากท่านใดสนใจพักโฮมสเตย์ หรือ เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านชาญชัย 084-894-9122 และ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง 085-706-7539